มีค่าจัดส่งสินค้าหรือไม่ ?


ทาง Comvendor มีบริการจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่างจังหวัดจัดส่งโดยบริษัทฯ ขนส่งเอกชน โดยคิดค่าขนส่ง