ต้องทำอย่างไรหากต้องการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกคำสั่งซื้อที่ได้สั่งไปแล้ว


ท่านสามารถตรวจสอบว่ารายการที่ท่านสั่งซื้ออยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว โดยการเข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกที่ บัญชีผู้ใช้ หรือ คลิกที่นี่