ระยะเวลาในการจัดส่งนานเท่าใด ?


หลังจากทางทีมงานได้รับการชำระเงินค่าสินค้าจากทางลูกค้าแล้ว เราจะทำการจัดส่งสินค้า ให้คุณลูกค้าภายใน 1 – 5 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หมายเหตุ*: ระยะเวลาขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่ง